Sümbül Efendi Türbesi

45447 İzlenme

İstanbul Fatih ilçesi, Kocamustafapaşa’da Kocamustafapaşa Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbe 1529 yılında yaptırılmıştır.

sümbül-efendi-türbesi Sümbül Sinan Efendi Halveti tarikatının Cemali koluna bağlı Sümbüliye şubesinin kurucusudur. Gerçek ismi Yusuf olup, Zeynüddin unvanı ile tanınmaktadır. Halk Ona Sümbül Efendi ismini yakıştırmıştır. Sümbül Efendi Merzifon’da 1451 yılında doğmuş, İstanbul’a gelerek medrese eğitimi almıştır. Daha sonra Halveti Tarikatına girmiş, Mısır’a gitmiştir. Dergâh şeyhi Mehmed Cemaleddin Efendi’nin ölümü üzerine ve Onun vasiyeti ile İstanbul’a gelerek 1494 yılında tekkenin başına geçmiştir. Birçok mürit yetiştirmiştir. Merkez Efendi de Onun yetiştirdiği halifelerden birisidir.Sümbül Efendi birçok camide vaaz vermiş, Yavuz Sultan Selim’in yaptırdığı Yavuz Sultan Selim Camisi’nde 1523’te ilk vaazı vermiştir. Sümbül Efendi 78 yaşında, 1529 yılında ölmüş ve dergâhının haziresine gömülüp, üzerine türbesi yapılmıştır.Türbe bugünkü görünümünü Sultan II. Mahmud (1808–1839) zamanında yapılan onarım ve Serasker Mehmed Rıza Paşa’nın 1920 yılından önce yaptırdığı restorasyon ile almıştır. İlk yapıldığı zaman sekizgen planlı olan türbe, bugün yuvarlak planlı ve üzeri kubbelidir. Türbenin güneyine yamuk planlı bir giriş bölümü eklenmiş, bu bölüme Sümbül Efendi ile Serasker Rıza Paşa’nın mezarlarının bulunduğu bölümün kapıları açılmıştır. Ayrıca burada Hattat Ömer Efendi’nin mezarı ile bir de kuyu bulunmaktadır.Sümbül Efendi Türbesi’nin dört kenarında şadırvan avlusuna açılan demir şebekeli birer penceresi bulunmaktadır. Bunların üzerine de oval tepe pencereleri yerleştirilmiştir. Tepe pencereleri alçıdan sümbül demetleri ile çevrelenmiştir. Türbenin üzeri ahşap bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe eteğindeki kurşun kaplı saçak türbenin giriş bölümüne dalgalanarak hareket kazandırmıştır. Türbenin içerisi oldukça sadedir. Sümbül Efendi Türbesinin girişindeki Serasker Rıza Paşa’nın türbesini torunları yaptırmıştır. Sümbül Efendi Türbesi İstanbul Türbeler Müdürlüğü’nün yönetiminde olup, ziyarete açıktır.

Önemli Hatırlatma : Dileklerinizi Sadece Allah'tan İsteyiniz.


Telli Baba Türbesi

Sarıyer ile Rumeli Kava...

Helvacı Baba Türbesi

Şehzade Külliyesi' nin ...

Aziz Mahmud Hüdai Türbesi

Üsküdar' da Doğancıla...

Merkez Efendi Türbesi

Bu ziyaretgah Zeytinburnu...

Koca Sinan Paşa Türbesi

İstanbul Fatih ilçesi, ...

Pertevniyal Valide Sultan Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Sultan Abdülmecid Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Benlizade Ahmet Raşit Efendi Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Ebu Şeybetü'l Hudri Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Safiye Sultan (Rahime Hatun) Türbesi

İstanbul Fatih ilçesi, ...