Safiye Sultan (Rahime Hatun) Türbesi

77199 İzlenme

İstanbul Fatih ilçesi, Kocamustafapaşa Semtinde, Sümbül Efendi Camisi’nin avlusunda bulunan türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.

safiye-sultan-türbesiTürbenin kitbaesi de olmadığından kime ait olduğu da kesinlik kazanamamıştır. Bazılarına göre Koca Mustafa Paşa’nın kızı Safiye Sultan’ın, bazılarına göre de Sümbül Sinan’ın eşi Safiye Sultan’a aittir. Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi’nin Hadikatü’l Cevâmi isimli eserinde türbenin Koca Mustafa Paşa’nın kızı Safiye Sultan’a ait olduğu yazılıdır. Halk arasındaki söylentiye göre de türbede Rahime Hatun isimli bir kişi gömülüdür. Türbe Sümbül Efendi Camisi’nin yanında önünde revak bulunan sekizgen planlı kubbeli bir yapıdır. Klasik Osmanlı mimari üslubunda, kesme taştan yapılmıştır. Her cephesine altlı üstlü ikişer pencere açılmıştır. Alt sıra pencerelerin üzerlerinde Bursa kemeri şeklinde hafifletme kemerlerine yer verilmiştir. Türbe son derece sade olup, herhangi bir bezemesi bulunmamaktadır.

 

Önemli Hatırlatma : Dileklerinizi Sadece Allah'tan İsteyiniz.


Telli Baba Türbesi

Sarıyer ile Rumeli Kava...

Helvacı Baba Türbesi

Şehzade Külliyesi' nin ...

Aziz Mahmud Hüdai Türbesi

Üsküdar' da Doğancıla...

Merkez Efendi Türbesi

Bu ziyaretgah Zeytinburnu...

Koca Sinan Paşa Türbesi

İstanbul Fatih ilçesi, ...

Pertevniyal Valide Sultan Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Sultan Abdülmecid Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Benlizade Ahmet Raşit Efendi Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Ebu Şeybetü'l Hudri Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçe...

Safiye Sultan (Rahime Hatun) Türbesi

İstanbul Fatih ilçesi, ...