Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

30461 İzlenme

1586 yılında inşa edilmiş olan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rum Ortodoks Klisesi'nin dünya çapındaki merkezidir.

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettikten sonra Bizanslıların ve Doğu Kilisesi'ne inananların beklediği ve korktuğu gibi davranmadı. Patrikhane, hiç beklemediği değişik şartşarşa karşılaştı. Fatih Sultan Mehmet, Patrikhane'ye Bizans imparatorlarının bile tanımadığı ayrıcalıklar verdi. Bizans'ın ilgi göstermediği Doğu Kilisesi'ne ilgi gösterdi. Yenik Rum cemaatinin dini hayatını düzenlemek için başlarında bir patriğin bulunmasını uygun gördü. Patrik seçimi yaptırdı. Georgios Kurtesios Skholarios yeni Patrik seçildi. Fatih, Doğu Kilisesi'ne bağlı ve çoğu kendi tebaası olan Hıristiyanları manen kendisini destekler duruma sokmak için Doğu Kilisesi'ni Batı Kilisesi'ne karşı yeniden kurdu. Başına da Batı Kilisesi'nin düşman ilan ettiği Kurtesios'un gelmesini sağladı. Böylece Hıristiyan Osmanlı tebaasını da kazanmış oldu.Fatih Sultan Mehmed; seçilmesinden sonra kendisini ziyarete gelen Patrik Gennodios'u kabul etti ve ona Patriklik asası ile İmparatorluk sınırları içinde Müslümanlar arasında Hıristiyanlara hukuki teminat kurduğunu belirten ve Patrik'in "hukuki statüsü"nü gösteren bir berat ve kiliseye karşı saldırılar için güvence verdi. Kiliseyi vergiden muaf tuttu. Patriği protokolde vezirlerle eşit kıldı. Koruyucu olarak, yeniçeri çorbacılarından bir muhafız kadısı ayırdı. Rumların dini, hukuki, cezai işlerinden Patrikhane'yi muhatap aldı.  

Patrikhane'nin 1941'de yanması üzerine, 1989'da Yüksek Mimar Aristidis Pasadeos nezaretinde başlatılan onarım çalışmaları 1991'de tamamlandı. Patrikhane, faaliyetini hâlen yeni binasında yürütmektedir. Şu andaki Patrik I. Bartholomeos'tur.


Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

Fener Rum Ortodoks Patrik...

Aya Yorgi Kilisesi

Büyükada'nın en yükse...

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

Kuzguncuk iskelesinin kar...

Ayios Panteleimon Kilisesi

Kuzguncuk İcadiye Caddes...

Aya İrini Kilisesi

Hıristiyanlığın kabul...

Saint Esprit Kilisesi

Şişli'deki Saint Esprit...

St. Antuan Katolik Kilisesi

St. Antoine Katolik Kilis...