Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

“İstanbul yeryüzünün en güzel şehridir.”