Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"İstanbul biricik ve kıyas kabul etmeyen bir şehirdir. Manzarasının güzelliği asla çizilemez."