Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"İstanbul'a sahip olan bütün dünyaya hükmeder. Dünya tek bir devlet olsa idi, taht şehrinin İstanbul olması gerekirdi."