Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"İstanbul olağanüstü durumunu Haliç, Marmara Denizi ve Boğaz'a borçludur"