Osmanlı'nın Parçalanması ve Gertrude Bell'in Rolü

Bell, Kahire’de bir ofiste tüm gün çalışıyordu. Bölgeyi o kadar iyi tanıyordu ki, çizdiği haritalar, merkeze gönderdiği istihbarat bilgileri İngilizler Irak’ı işgal ederken kilit rol oynadı. İşgal, Bell’in çizdiği haritalara ve su kuyularını tek tek gösterdiği planlara bakarak gerçekleştirildi. Savaş sona erdiğinde, Bell’in İngiltere için önemi daha da artmış ve yeni Irak’ın sınırlarının çizilmesinde en büyük söz sahiplerinden biri olmuştu. Barıştan sonra tüm günü ülkenin ileri gelenlerini, şeyhleri dinlemek ve fikirlerini paylaşmaktı. Irak’ın gölgedeki lideri o olmuştu !