İstanbul'un Tılsımları

Çelebi, bir Osmanlı olarak, fethettikleri medeniyeti küçümsüyordu. Bu nedenle hayran kaldığı bazı anıtları sanki “Bizans öncesi devirlerden kalma” gibi göstermişti ya da gerçekten öyle biliyordu..