İstanbul'un Tılsımları

1453’ten sonra ise, İstanbul âdeta seyyah akınına uğramış ve bu seyyahların yazdıklarıyla erken dönem anlatıları karşılaştırılınca şehrin koruyucu tılsımlarının bir bir eksildiğini ve anlamlarının da devirden devire değiştiğini görülmüştür.