İhlas Koleji Anaokulu
Telefon

0212 875 53 23

Sektör

Kreşler/Anaokulları

Web Sitesi

http://www.ihlaskoleji.com/

Email

info@ihlaskoleji.k12.tr

Çalışma saatleri

Bugün 07:00 - 18:30

Daha Fazla

Adres

İhlas Marmara Evleri 1.Kısım Sitesi Yakuplu Beylikdüzü İSTANBUL

Firma Özellikleri Hesap

Fiyat Belirtilmedi

İhlas Koleji Anaokulu

 

Yakuplu daki Kreşler ve Anaokulları

Beylikdüzü Yakuplu daki  Kreşler ve Anaokulları

 

İhlas Holding’in toplumsal sorumluluk duygusuyla yürüttüğü hizmetlerden biri de eğitimdir. İhlas Koleji, “Eğitimde Mükemmele Yolculuk” parolasıyla, öğrenci ve veli memnuniyeti oluşturmadaki kararlılığı, üstün nitelikli ekip, modern alt yapısı ve öncü uygulamaları ile Türkiye’ye model oluşturmak ve dünyada referans gösterilen eğitim kurumlarından biri olmak vizyonu ile 1996 yılından beri çağdaş eğitim dünyasındaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Okullar iki kampüste toplanmıştır:

Bahçelievler Kampüsü

 • Özel Bahçelievler İhlas İlköğretim Okulu
 • Özel İhlas Koleji
 • Özel İhlas Lisesi
 • Özel İhlas Anadolu Meslek Lisesi

Marmara Evleri Kampüsü

 • Özel Marmara Evleri İhlas İlköğretim Okulu
 • Özel Marmara Evleri İhlas Lisesi
 • Özel İhlas Karma Lisesi

 

Her iki kampüs de, İstanbul'un yoğun trafiğinden ve gürültüsünden uzaktadır. Kampüsler; temiz, ferah bir ortamda ve yemyeşil bir çevre düzenlemesiyle yapılandırılmıştır. Eğitim ve öğretim 20-24 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Kampüslerdeki binalar “radya temel - tünel kalıp” sistemiyle yapılmış olup her iki istikamette betonarme perdelerden oluşmaktadır. Depreme karşı dayanıklı ve güvenli olan binalar altı katlı olup, her kat yaklaşık 1.600 m²'dir. Binalarda çift merdiven, iki taraflı yangın çıkışı ve asansör bulunmaktadır. İnşaa edilirken eğitim ve öğretime en uygun yapıda modern anlamda ihtiyaçları karşılayacak şekilde düşünülmüş olan kampüs binaları, Türkiye'nin örnek gösterilen ve Batı ülkelerindeki örneklerinin de en iyilerindendir.

Her iki kampüste de anasınıfları, açık-kapalı, büyük-küçük spor alanları/salonları, kantin, servis odası, gösteri ve konferans salonları, idari odalar, halkla ilişkiler birimi, ölçme değerlendirme birimi, bilgi işlem birimi, müzik derslikleri, bilgisayar laboratuarları, dinlenme salonları, dershaneler, zümre odaları, baskı ve fotokopi odaları, sağlık odaları, sunum ve video odaları, idareci odaları, rehberlik servisleri, fen bilgisi, kimya, fizik, biyoloji laboratuarları, bilim ve teknoloji sınıfları, öykü odaları, interaktif derslikler, iş atölyeleri, resim atölyeleri, kütüphaneler, yabancı dil odaları, okul içi oyun alanları, geniş ve rahat koridorlar bulunmaktadır. Tüm okullarda tam donanımlı revirler bulunmakta, deneyimli doktor ve hemşireler öğrencilerin sağlığını ve gelişim süreçlerini yakından izlemektedir.

Öğrencilere, sınıf ders programları, destek programları, kurslar, lise giriş sınavları için özel öğretim yöntemleri, bilgisayar destekli öğretim programları ve yoğunlaştırılmış yabancı dil öğretimi programları uygulanmaktadır. Sınıflarda TV, video, VCD ve DVD player, projeksiyon, bilgisayar gibi araç - gereçlerin yanında teknolojik araçlar da kullanılmaktadır.

Anasınıflarına 36-72 ay arası (dört-beş-altı yaş grubu) öğrenciler kaydedilmektedir. Bu sınıflarda yaş gruplarına özel programlar uygulanmakta, el becerileri geliştirilmekte, yorumlama, düşünme ve konuşma etkinliklerine yer verilmekte, bireysel ve toplu etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca bilgisayar ve İngilizce eğitimi yapılmakta ve folklor, spor, resim, müzik etkinliklerinde branş öğretmenleri görev almaktadır. Günlerini oyun, dinlenme ve beslenme odalarında geçiren minik öğrencilere, anne kucağından güvenli eğitim ocağına en iyi şekilde geçiş sağlanmaktadır.

Rehberlik ve Danışma Servisi; öğrencilerin, kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir hayat sürmeleri, karşılaştıkları olumsuzluklarla baş etme yeteneğini kazanmalarını hedeflemektedir. Tecrübeli psikolog ve rehber öğretmenler, öğrencilere karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmeleri konusunda yardımcı olurken; gizlilik, güven ve kişisel haklara saygı çerçevesinde açık ve dürüst bir yaklaşımı tercih etmektedirler.

Fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları, her türlü modern deney cihazlarıyla donatılmıştır. Öğrenciler derslerini; deneyerek, görerek, yaparak ve yaşayarak zevkle öğrenirken laboratuarlarda her öğrenciye bir mikroskop düşmektedir.

Bilgisayar laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Okullarda iki adet bilgisayar laboratuarı ve her bilgisayar laboratuarında 24 bilgisayar bulunmaktadır. Artık, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayarı, öğrenciler anasınıfında öğrenmektedir.

İnternet bağlantısıyla dünyaya açılabilen öğrencilere, bilgisayar öğretimi yanında bilgisayar destekli eğitim de tecrübeli ve uzman öğretmen kadrosuyla sunulmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Birimleri, okullarda yapılan tüm eğitim öğretim faaliyetlerini ölçmek ve değerlendirmek üzere kurulmuştur. Öğrenciye, öğretmene ve isteyen velilere sunulan ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerde görülen eksikliklerin giderilmesi için yeni fırsatlar hazırlanmaktadır.

İhlas Eğitim Kurumları 2006-2007 öğretim yılında ECDL (European Computer Driving Licence) Yetkili Test Merkezi olmuştur. Dünya çapında 146 ülkede, 36 dilde, kişilerin bilgisayar bilgilerini uluslararası standartlarda test eden ve belgeleyen bu sistem, birçok üniversite ile birlikte İhlas Eğitim Kurumları’nda da başarı ile uygulanmaktadır.

İhlas Kolejleri, dünya çapında, ilk, orta, yüksek öğretim olmak üzere tüm yasal eğitim kurumlarına açık olan eğitim programı olan Microsoft IT Academy Programı ile yüksek kalitede bir Bilgi Teknolojisi Eğitim Merkezi olmuştur. Bu program sayesinde okulumuzda en son Microsoft programlarının eğitimlerinin verilmesi sağlanarak, her öğrencimize ve öğretmenimize sene sonunda bu eğitimleri aldığına dair Microsoft onaylı katılım belgesi, ücretsiz verilmektedir.

 

Vizyon

Çağdaş alt yapıya ve üstün niteliklere sahip bir ekip ile sürekli öğrenen, üreten ve ürettiğini paylaşan bir organizasyon olarak ülkemize model okullar oluşturmak ve dünyada referans gösterilen eğitim kuruluşlarından biri olmaktır.

Misyon

Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve eğitimin gelişmesine katkı sağlamak üzere;
Eğitim sistemimizin her kademesinde öğrenim gören gençlere akademik bilginin yanı sıra, insani değerleri de kazandırarak onları, sosyal ve duygusal gelişimlerini tamamlamış olarak hayata hazırlamak,

Bu eğitim hizmetiyle; dünyanın ulaştığı ve ulaşacağı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşmiş bir yapı içinde, uygun ve ekonomik koşullarda topluma sunulması için projeler geliştirmek ve bunların uygulanmasına destek vermek,

Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı olarak, eğitim - öğretimle ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,

Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, her bireyin "tek ve özel" olduğunun bilincinde olan, içinde yaşadığı çağın gereklerine sahip, öteki ayrımı yapmadan insana değer veren öğretmenler yetiştirilmesine öncülük etmek,

Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

 

İhlas Koleji
Telefon

0212 875 53 23

Sektör

Özel Okullar

Web Sitesi

Email

info@ihlaskoleji.k12.tr

Çalışma saatleri

Bugün 07:00 - 18:30

Daha Fazla

Adres

İhlas Marmara Evleri 1.Kısım Sitesi Yakuplu Beylikdüzü İSTANBUL

Firma Özellikleri Hesap

Fiyat Belirtilmedi

İhlas Koleji

 

 

Yakuplu daki Özel Okullar

 

 

İhlas Holding’in toplumsal sorumluluk duygusuyla yürüttüğü hizmetlerden biri de eğitimdir. İhlas Koleji, “Eğitimde Mükemmele Yolculuk” parolasıyla, öğrenci ve veli memnuniyeti oluşturmadaki kararlılığı, üstün nitelikli ekip, modern alt yapısı ve öncü uygulamaları ile Türkiye’ye model oluşturmak ve dünyada referans gösterilen eğitim kurumlarından biri olmak vizyonu ile 1996 yılından beri çağdaş eğitim dünyasındaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Okullar iki kampüste toplanmıştır:

Bahçelievler Kampüsü

 • Özel Bahçelievler İhlas İlköğretim Okulu
 • Özel İhlas Koleji
 • Özel İhlas Lisesi
 • Özel İhlas Anadolu Meslek Lisesi

Marmara Evleri Kampüsü

 • Özel Marmara Evleri İhlas İlköğretim Okulu
 • Özel Marmara Evleri İhlas Lisesi
 • Özel İhlas Karma Lisesi

 

Her iki kampüs de, İstanbul'un yoğun trafiğinden ve gürültüsünden uzaktadır. Kampüsler; temiz, ferah bir ortamda ve yemyeşil bir çevre düzenlemesiyle yapılandırılmıştır. Eğitim ve öğretim 20-24 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Kampüslerdeki binalar “radya temel - tünel kalıp” sistemiyle yapılmış olup her iki istikamette betonarme perdelerden oluşmaktadır. Depreme karşı dayanıklı ve güvenli olan binalar altı katlı olup, her kat yaklaşık 1.600 m²'dir. Binalarda çift merdiven, iki taraflı yangın çıkışı ve asansör bulunmaktadır. İnşaa edilirken eğitim ve öğretime en uygun yapıda modern anlamda ihtiyaçları karşılayacak şekilde düşünülmüş olan kampüs binaları, Türkiye'nin örnek gösterilen ve Batı ülkelerindeki örneklerinin de en iyilerindendir.

Her iki kampüste de anasınıfları, açık-kapalı, büyük-küçük spor alanları/salonları, kantin, servis odası, gösteri ve konferans salonları, idari odalar, halkla ilişkiler birimi, ölçme değerlendirme birimi, bilgi işlem birimi, müzik derslikleri, bilgisayar laboratuarları, dinlenme salonları, dershaneler, zümre odaları, baskı ve fotokopi odaları, sağlık odaları, sunum ve video odaları, idareci odaları, rehberlik servisleri, fen bilgisi, kimya, fizik, biyoloji laboratuarları, bilim ve teknoloji sınıfları, öykü odaları, interaktif derslikler, iş atölyeleri, resim atölyeleri, kütüphaneler, yabancı dil odaları, okul içi oyun alanları, geniş ve rahat koridorlar bulunmaktadır. Tüm okullarda tam donanımlı revirler bulunmakta, deneyimli doktor ve hemşireler öğrencilerin sağlığını ve gelişim süreçlerini yakından izlemektedir.

Öğrencilere, sınıf ders programları, destek programları, kurslar, lise giriş sınavları için özel öğretim yöntemleri, bilgisayar destekli öğretim programları ve yoğunlaştırılmış yabancı dil öğretimi programları uygulanmaktadır. Sınıflarda TV, video, VCD ve DVD player, projeksiyon, bilgisayar gibi araç - gereçlerin yanında teknolojik araçlar da kullanılmaktadır.

Anasınıflarına 36-72 ay arası (dört-beş-altı yaş grubu) öğrenciler kaydedilmektedir. Bu sınıflarda yaş gruplarına özel programlar uygulanmakta, el becerileri geliştirilmekte, yorumlama, düşünme ve konuşma etkinliklerine yer verilmekte, bireysel ve toplu etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca bilgisayar ve İngilizce eğitimi yapılmakta ve folklor, spor, resim, müzik etkinliklerinde branş öğretmenleri görev almaktadır. Günlerini oyun, dinlenme ve beslenme odalarında geçiren minik öğrencilere, anne kucağından güvenli eğitim ocağına en iyi şekilde geçiş sağlanmaktadır.

Rehberlik ve Danışma Servisi; öğrencilerin, kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir hayat sürmeleri, karşılaştıkları olumsuzluklarla baş etme yeteneğini kazanmalarını hedeflemektedir. Tecrübeli psikolog ve rehber öğretmenler, öğrencilere karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmeleri konusunda yardımcı olurken; gizlilik, güven ve kişisel haklara saygı çerçevesinde açık ve dürüst bir yaklaşımı tercih etmektedirler.

Fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları, her türlü modern deney cihazlarıyla donatılmıştır. Öğrenciler derslerini; deneyerek, görerek, yaparak ve yaşayarak zevkle öğrenirken laboratuarlarda her öğrenciye bir mikroskop düşmektedir.

Bilgisayar laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Okullarda iki adet bilgisayar laboratuarı ve her bilgisayar laboratuarında 24 bilgisayar bulunmaktadır. Artık, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayarı, öğrenciler anasınıfında öğrenmektedir.

İnternet bağlantısıyla dünyaya açılabilen öğrencilere, bilgisayar öğretimi yanında bilgisayar destekli eğitim de tecrübeli ve uzman öğretmen kadrosuyla sunulmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Birimleri, okullarda yapılan tüm eğitim öğretim faaliyetlerini ölçmek ve değerlendirmek üzere kurulmuştur. Öğrenciye, öğretmene ve isteyen velilere sunulan ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerde görülen eksikliklerin giderilmesi için yeni fırsatlar hazırlanmaktadır.

İhlas Eğitim Kurumları 2006-2007 öğretim yılında ECDL (European Computer Driving Licence) Yetkili Test Merkezi olmuştur. Dünya çapında 146 ülkede, 36 dilde, kişilerin bilgisayar bilgilerini uluslararası standartlarda test eden ve belgeleyen bu sistem, birçok üniversite ile birlikte İhlas Eğitim Kurumları’nda da başarı ile uygulanmaktadır.

İhlas Kolejleri, dünya çapında, ilk, orta, yüksek öğretim olmak üzere tüm yasal eğitim kurumlarına açık olan eğitim programı olan Microsoft IT Academy Programı ile yüksek kalitede bir Bilgi Teknolojisi Eğitim Merkezi olmuştur. Bu program sayesinde okulumuzda en son Microsoft programlarının eğitimlerinin verilmesi sağlanarak, her öğrencimize ve öğretmenimize sene sonunda bu eğitimleri aldığına dair Microsoft onaylı katılım belgesi, ücretsiz verilmektedir.

 

Vizyon

Çağdaş alt yapıya ve üstün niteliklere sahip bir ekip ile sürekli öğrenen, üreten ve ürettiğini paylaşan bir organizasyon olarak ülkemize model okullar oluşturmak ve dünyada referans gösterilen eğitim kuruluşlarından biri olmaktır.

Misyon

Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve eğitimin gelişmesine katkı sağlamak üzere;
Eğitim sistemimizin her kademesinde öğrenim gören gençlere akademik bilginin yanı sıra, insani değerleri de kazandırarak onları, sosyal ve duygusal gelişimlerini tamamlamış olarak hayata hazırlamak,

Bu eğitim hizmetiyle; dünyanın ulaştığı ve ulaşacağı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşmiş bir yapı içinde, uygun ve ekonomik koşullarda topluma sunulması için projeler geliştirmek ve bunların uygulanmasına destek vermek,

Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı olarak, eğitim - öğretimle ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,

Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, her bireyin "tek ve özel" olduğunun bilincinde olan, içinde yaşadığı çağın gereklerine sahip, öteki ayrımı yapmadan insana değer veren öğretmenler yetiştirilmesine öncülük etmek,

Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.