Bilkalite Danışmanlık
Telefon

02164590652

Sektör

Sanayi ve Fabrikalar

Web Sitesi

http://www.bilkalite.com

Email

info@bilkalite.com

Çalışma saatleri

Bugün 07:00 - 18:30

Daha Fazla

Adres

Lale Sk No :17 Kat:8 D:33 Zümrütevler-Maltepe/ İSTANBUL

Firma Özellikleri Hesap

Fiyat Belirtilmedi

Bilkalite Danışmanlık

 

 

 

Zümrütevler deki Sanayi ve Fabrikalar

Maltepe Zümrütevler deki Sanayi ve Fabrikalar

 

 

ISO 9001:2008  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Firmanızın Yönetim Sisteminden memnun değil misiniz? İşletmenizde çok iş yaparak az mı verim alıyorsunuz? İşler yığılmış siparişler beklemekte üretim /hizmet var ama kim nerde ne iş yapıyor hangi çalışanınız hangi müşteri ile ilgileniyor bunları bilmiyor ve planlayamıyor musunuz? Eğer sistemsizlik işletmemin sistemidir diyor iseniz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile henüz tanışmamışsınız demektir. Bunların çözümünün sistematik bir yönetim sistemi olduğunu biliyor musunuz? Firmanızda  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurarak bu Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirerek sistemsiz bir yönetim anlayışından ve bu anlayışın zararlarından firmanızı kurtarabilirsiniz.  O zaman önce ISO nedir ISO 9000 nedir ISO 9001 nedir ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nedir bu sistem neden ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi olarak adlandırılır bu konularda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

 

ISO 9001:2008  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR

 

ISO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemi  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi olarak da yazılmaktadır. Bir işletmenin  müşteri memnuniyetinin artırılması müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak ISO  tarafından yayınlanmış olan bir Yönetim Sistemidir. Bu sistem belgelendirilmesi  ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak adlandırılmaktadır. Şimdi TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde geçen terimleri açıklayalım

TS NEDİR ? : Türk Standartlarının kısaltmasıdır.

EN NEDİR ?: EN, AB ve EFTA üyesi ülkeler için hazırlanmaya devam edilen ortak standartlardır. Amaç, tek pazar oluşumunda üye ülkelerin ulusal standartları arasındaki farklılıklardan doğan problemleri ortadan kaldırmaktır.

Bütün alanlardaki standartları oluşturmakla görevli üç kuruluş vardır. Bu kuruluşlar;

-CEN(The European Committee for Standardization)

-CENELEC(The European Committee for Electrotechnical Standardization)

-ETSİ (The European Telecommunication Standards İnstitution).

Bu kuruluşlar AB Komisyonu ve EFTA kuruluşları ile doğrudan bağlantılı olarak Brüksel’de faaliyet gösterirler. Bu kuruluşlarca oluşturulan standartların temelini üye ülke standartları (DİN, BS, NE gibi) oluşturmaktadır. Fakat aynı zamanda İSO ile de yakın işbirliği içinde çalışılarak standartların oluşturulması gerçekleştirilmektedir. CEN tarafından hazırlanarak tamamlanmış EN standartlarının önemli bir kısmının İSO standartlarının aynısı olması iki kuruluş arasındaki güçlü uyumu göstermektedir.

Bütün alanlardaki standartları oluşturmakla görevli olan bu üç kuruluş içinde en büyüğü CEN’dir. Bu kuruluş genel standartlar(kalite:EN 29000 ve EN 45000, ölçme ve metroloji,

terminoloji/birimler/semboller vs. ve değer analizi olmak üzere 4 grup) ve ürün standartları (malzeme, makina mühendisliği, yapı ve inşaat mühendisliği, ısıtmasoğutma-havalandırma, gazla çalışan aletler, işyerinde sağlık ve güvenlik, tıp, ulaşım ve ambalaj, enformasyon teknolojisi, ev-spor-eğlence aletleri, çevre, biyoteknoloji, gıda ve kimya olmak üzere 14 ürün grubu) şeklinde Avrupa standartlarını hazırlar.

ISO NEDİR? Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)'nun kısaltılmış halidir. 1947 yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Cenevre Şehri'ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır

ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 standardı ISO 9000 olarak da yazılsa da bazen ISO 9000 ISO 9001 ile aynı değildir. Aslında ISO 9000 terimi standardın  genel adıdır. Yani ISO 9000 bir standartlar serisidir ve bu serinin içinde TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

   1.  TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler

   2.  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları

   3.  TS EN ISO 9004 Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz

   4.  TS EN ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz. Bu standartlardan ISO 9001:20008 Standardı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmektedir.

ISO 9001:2008 NEDİR? ISO 9001:2008 ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının son ve güncel versiyonudur. Burada 2008 Revizyon yılını belirtmektedir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sitemi Belgesinin bazen ISO Belgesi veya yanlış olarak iso belgesi ıso belgesi olarak da yazıldığı görülmektedir. Bazen de ISO 9001 Kalite yönetim Sitemi Belgesine Kalite Belgesi denilmektedir.ISO Kalite Belgesi kavramı yanlış bir kavramdır çünkü bu belge bir ürünün ve ya hizmetin kalitesini gösteren bir belge değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi görüldüğü üzere firmanın organizasyonuna yani firma unvanına verilen bir belgedir.

 

KALİTE NEDİR? ISO 9001 YÖNETİM SİSTEMİNDE KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ KİMDİR?

 

Kalite kavramı insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele

ulaşma isteği" gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına

gelen "Qualis" kelimesinden türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir.

Kalite'nin değişik tanımları bulunmaktadır:

- Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde

istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.

- Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin

tümüdür.

- Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarının

istek potansiyelini karşılayabilme derecesidir.

- Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara ya da standartlara

göre üretim yapma olgusudur.

Alıcı tarafından aranılan belirli şartları en iyi karşılayan anlamında

kullanılan "Kalite" kısaca "amaçlara uygunluk derecesi" olarak

tanımlanabilmektedir. Buradaki amaç kullanıcı kimsenin veya tüketicinin

istek ve gereksinimleri olmaktadır.

Kalite sınırları devamlı genişleyen bir kavramdır. Teknoloji, değişen

koşullar, ihtiyaçlar kaliteye değişik boyutlar getirmektedir.

Kalite niteliği bakımından dinamik bir özellik taşımakta, tüketici ihtiyaçlarına

paralel olarak gelişmekte ve değişmektedir. Veri toplamak suretiyle üretici,

yeni teknikler ve yeni örgütlenme yolları geliştirerek aynı maliyetle daha

yüksek kalitede üretmek ve tüketicinin kaliteye yönelik taleplerini yerine

getirmek durumundadır.

 

KALİTE HAKKIN BİR FIKRA TIKLAYINIZ

 

ISO 9001:2008  BELGESİNDE (NEDEN ISO KALİTE BELGESI DENMİŞTİR) KALİTE NE DEMEKTİR?

 

kalite kavramı ISO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemi içerisinde açıklamak gerekir ise. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi olan kuruluşlar şüphesiz ki ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardını firmalarında kurup uygulama çalışmaları yapmış olan firmalardır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini prensipleri ile çalışan firmalar kendi iç yapılarında ki proseslerini sistematik bir yaklaşımla planladıklarının ve bir plan ve program dahilinde firmalarının yönetim organizasyonunu gerçekleştirdiklerinin göstergesidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bu sistemin sonucunda alınan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi bir kuruluşun ilk prosesi olan ürün hizmet girişinden son prosesi olan ürün ve ya hizmetin çıkışına kadar tüm aşamalarını kontrol altına aldığının göstergesidir. Bu kavramları netliğe kazandırdığımıza göre Kalite Yönetim Sistemi Kuran firmaların hangi belgeyi alacakları sorusunun cevabını vermemiz gerekmektedir.

 

HANGİ ISO BELGESİNİ(SERTIFİKASINI) ALACAĞIM?

Firmaların bu konuda ilk sorusu ben ISO belgesi mi alacağım ISO 9001 belgesi mi alacağım ISO 9002 Belgesi mi alacağım ISO 9003 Belgesi mi alacağım olmaktadır. ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü Standardı ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştı.

standart ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştı. standart 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır.Bu standardın adı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı belgenin adı ise ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi iken 2008 Yılında yapılan revizyonla  ISO 9001:2008 standardı mevcuttur bu standardın belgelendirilmesine ise ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak adlandırılmaktadır. ISO 9002, ISO 9003 artık güncelliğini yitirmiş standartlardır.

 

ISO KALİTE BELGESİ OLARAK HANGİ STANDARDA BAŞVURU YAPACAGIM?

Bu nedenle ISO 9001 Standardını Firmalarında kurup uygulayan firmaların belgelendirme yönünde baş vuracakları belge ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesidir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin TS EN ISO 9001:2008 belgesi olarak da yazıldığı görülmektedir ki buradaki TS Türk Standartlarının kısaltmasıdır. EN (Europeane Norm),Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuş kuruluşun kısaltmasıdır.

ISO KALİTE DANIŞMANLIK FİRMALARI KİMDİR?

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak isteyen firmalar ilk önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini firmalarında kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bunun için firmaları ilk önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı nedir içeriği nedir hangi şartları sağlar ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine sahip olurlar bunları bilmeleri gerekmektedir. Bunun için ilk önce ISO 9001 bilgilendirmesine ihtiyaçları vardır ki biz buna ISO 9001 eğitimleri demekteyiz. ISO 9001 eğitimlerinin isterlerse ISO danışmanlık firmalarından alabilmektedirler. Sadece Eğitimleri değil ister iseler ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için de danışmanlık firmalarından hizmet alabilirler. Kimdir ISO danışmanlık şirketleri nerden yetki alarak danışmanlık hizmeti vermektedirler bu sorulara cevap verecek olur isek . ISO Danışmanlık şirketleri ve ya ISO danışmanlık Ankara şirketleri ISO danışmanlık İstanbul şirketleri ISO danışmanlık İzmir şirketleri olsun ya da hangi ilde iseniz size en yakın ilde bulunan danışmanlık şirketleri olsun bu şirketler ISO 9001 Konusunda size uzman desteği sunacak kuruluşlardır. Bu kuruluşlar hiçbir şekilde her hangi bir kurum ve ya kuruluştan yetki almadıklarından yani ıso danışmanlık firlamarı yetkilendirilmesi konusunda bir yasal mevzuat bulunmadığından sektörümüzde çantacı olarak ve ya tabela şirketi olarak adlandırdığımız ıso danışmanlık firmalarına itibar etmeyip, danışmanlık alacağınız kuruluşun yeterliliğini ve ya yetkinliğini geçmiş referanslarından sorgulayarak bu hizmeti almanız firmanızda kurulacak ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği açısından önemli rol  oynayacaktır.

 

ISO 9001 SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA BİLKALİTE DANIŞMANLIK FİRMASININ HİZMET KAPSAMI NEDİR.?

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurulması için danışmanlık firması ilk önce sizi işletmenizi organizasyon yapınızı tanıması gerekmektedir. Nasıl ki bir doktor hastasının tedavi sürecine başlamadan önce teşhisi koyması gerekmektedir, danışmanlık firması da siz tanımadan size danışmanlık hizmeti sunması mümkün değildir. Firmanızın organizasyon yapısı danışman firma tarafından tanımlandıktan sonra size bir yol haritası diyebileceğimiz gant şeması hazırlayarak bir iş planı dahilinde sürece başlar. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında size en kısa sürede minumum maliyetle maksimun faydayı sağlayabilmek için  pert cpm analizi yardımı ile danışmanlık sürecinin ana hatlarını belirler. Bundan sonra danışmanlık hizmeti başlayacaktır. Bu süreçte ISO 9001 Danışmanlık hizmeti içeriğini maddeler halinde sıralar isek ;

 

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  Eğitimlerinin düzenlenmesi

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  Temel Eğitimi (iso danışmanlık firması tarafından tüm firma çalışanlarına verilir)

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  Dokümantasyon Eğitimi (ıso danışmanlık firması tarafından firma üst yönetimine verilir  )

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi  (ISO danışmanlık firması tarafından firma üst yönetimine verilir  )

    İşletmenin  ISO 9001 Kalite Politikası , Vizyon ve Misyonu iso danışmanlık firması tarafından işletme yetkilileri ile birlikte belirlenir.

    İso danışmanlık firması ile birlikte firma yönetiminin İşletmenin Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerini belirlemesi

    İşletmenin her bir Prosesinin belirlenmesi Belirlenen proseslerin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde dokümante  edilme ve yazılı hale getirilmesi

    ISO 9001 Kalite Yönetim Standardının zorunlu prosedürleri  ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi (Zorunlu prosedürler aşağıda verilmiştir)

 

A. ISO 9001 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

B. ISO 9001  ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

C. ISO 9001 DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

D. ISO 9001 HİZMETİN SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

E. ISO 9001 KALİTE  KAYITLARININ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

F. ISO 9001 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

 

    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ürün ve ya hizmet gerçekleştirmeye  yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama. Talimatlarının iso danışmanlık firması önderliğinde  yazılı hale getirilmesi

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi belgesi için gerekli Form plan, çizelge vb. dokumanların danışman firma tarafından ihtiyaca uygun olarak hazırlanması

    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ait Kalite El Kitabının hazırlanması Kalite el kitabı ISO 9001 Dokumantasyonunun kullanım kılavuzu diyebileceğimiz tüm standart gereksinimlerinin nasıl hazırlandığını anlatan dokümantasyondur.

    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  Dokümantasyonun Firma Yetkilisinin  onaylamasının ardından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin  Uygulamasının  başlatılması

 

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA AŞAMALARI NELERDİR?

 

    Hazırlanan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarından ilgili dokümanların ilgili birimlere dağıtımının yapılması

    ISO 9001 Dokümantasyonunun Arşiv ortamının  belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çerçevesinde Tedarikçilerin hazırlanan dokümantasyona göre  değerlendirilmesinin yapılması

    Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması ISO 9001 kalite sistemi gereksinimleri gereği  Müşteri anketleri düzenlenmesi

     Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde iç müşteri olarak nitelendirilen Personele anketlerin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması

    iso 9001 kalite  sistemi belgesi  Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması

    Kalibrasyona gerektiren izleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yıllık kalibrasyon planlarının yapılması

    ISO 9001(iso 9001 belgesi anlaşılmalıdır) sistemi için gerekli olan  yıllık  eğitim programlarının hazırlanması  ihtiyaç duyulan iç eğitimlerin belirlenmesi ve programlara dahil edilmesi

    Yapılan yıllık  eğitim programı doğrultusunda gerçekleştirilen ISO 9001 sistemi çerçevesinde  Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti edilmesi ve yapılan eğitimlerin ıso danışmanlık firması eğitimcileri tarafından değerlendirme  uygulamalarının yapılması

     ISO 9001 İç tetkik sorularının her bir departmana göre  hazırlanması ve iç tetkik planının yapılması. Planlanan İç tetkik tarihlerine göre  ISO 9001 KYS İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi eğer uygunsuzluklar var ise takip denetimlerinin planlanması ve uygunsuzlukların giderilmesi için ISO 9001 Sisteminin sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda düzeltici ve Önleyici faaliyetlerinin düzenlenmesi

    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  Veri analizi ve istatistik çalışmalarının yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi

    ISO Kalite Sistemi için Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında da uygulamaların yapılması

    ISO 9001 Yönetiminin Gözden Geçirilmesi Toplantısının planlanması, Yönetiminin Gözden Geçirilmesi Toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi

 

Bu toplantıda görüşülmesi gereken zorunlu konular;

 

    ISO 9001 İç Tetkiklerinin Sonuçları

    Hizmet Alanların (Müşteri) Geri Besleme Bilgileri

    Proses Performansı Ve Hizmet Uygunluğu

    ISO 9001:2008 Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetlerinin  Durumu

    ISO 9001 Çerçevesinde yapılan Bir Önceki Yönetim Gözden Geçirme Toplantısından Devam Eden Takip Faaliyetleri

    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Mevzuat Ve Standart Değişiklikleri

    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için İyileştirme Önerileri

    Kalite Hedefleri Gerçekleşme Durumu (ıso 9001 kalite hedefleri)

    İleriye Dönük Yeni kalite  Hedeflerin Ve kalite Hedeflerinin Takibi Konusunda Sorumlu Personelin Tayin edilmesi

    iso 9001 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

 

ISO 9001:2008 KALİTE BELGESİ İÇİN BELGELENDİRME AŞAMALARI

 

1 ISO 9001:2008 Belgelendirmesi için akredite Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmalarının yapılması

2 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

3 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme denetiminden önce  ıso danışmanlık firmasının son denetimi yapması  denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik)

4 ISO danışmanlık firması tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Eksikliklerinin giderilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetleri yapılması

5  ISO 9001:2008  Kalite belgesi Belgelendirme denetimine girilmesi

6 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin ıso danışmanlık firması tarafından tamamlanması

 

        ISO KALİTE BELGELENDİRME ŞİRKETİ KİMDİR?

Burada aydınlatılması gereken konulardan biriside ISO belgelendirme şirketleri kimdir ve ISO Belgelendirmeyi hangi yetki ile yapmaktadırlar ve hangi ISO 9001 Belgelendirme  kuruluşu seçilmelidir. Belgelendirme kuruluşu bir akreditasyon örgütü tarafından ISO belgelendirmesi yapmak üzere yetkilendirilmiş 3. Taraf bağımsız kuruluşlardır. Türkiye de iso belgelendirme kuruluşlarının akredite etme yetkisi kısaca TURKAK olarak yazılan Türk Akreditasyon Kurumudur. Her Ülkenin akreditasyon kurumu kendi ülkesinde bir kuruluşu akredite etme yetkisine sahip olmakla beraber uluslar arası alanda akreditasyon yetkisine sahip olduğundan dolayı yurt dışı kuruşları da akredite edebilmektedir. Yani Bir yurt dışı kuruluşu ister ise TURKAK dan akredite olarak TURKAK logolu ıso belgesi diğer bir değişle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi verebilmektedir. Aynı zamanda bir Türk firması ister ise diğer ülkelerin akreditasyon örgütlerinden de akredite olarak hem TURKAK logolu ISO kalite Belgesi verebilmekte hem de akredite olduğu akreditasyon örgütünün logosu ile iso kalite belgesi verebilmektedir.  Başvuru yapmış olduğunuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardında akredite olmuş belgelendirme kuruluşu başvurudan sonra her hangi bir denetim planlamayıp size ISO 9001 Kalite belgesini göndereyim diyor ise bu kuruluş gayrı ciddi çalışmaktadır ve akreditasyon yetkisi iptal edilecektir demektir. Bu tarz çalışan kuruluşlardan uzak durmak gerekmektedir.

 

ISO 9001 BELGESİ (BİLİNEN ADI İLE ISO KALİTE BELGESİ ) GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

 

ISO yani Uluslar arası standartlar örgütünün sadece ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi(yani iso belgesi veya sertifikası) için değil tüm ISO standartları(örnek olarak iso 9000 9002 9003 2001 2008 14001 22000 vb)konusunda belgelendirme çalışmalarında belirlemiş olduğu süre 3 yıldır. Yani belgelendirme kuruluşları belgelendirme denetimlerini yapar ve ıso kalite belgesini 3 yıllığına verirler.

Bu üç yılık süreçte 2 gözetim denetimi bulunmaktadır ki bu iso(9001) kalite belgesi gözetim denetimleri gerçekleştirir ve ISO kalite sisteminin(tse iso belgesi diyede bilinebilir) belgelendirilen firmada(ıso belgelerini almak isteyen firmada) uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.Eğer uygunsuzluk bulunur ise iso belgelendirme kuruluşu iso belgesini askıya alır ve takip denetimi istenir. ISO 9001 takip denetiminde eksikler giderilmemiş ise iso kalite belgelendirme kuruluşu belge iptaline gider.

 

ISO 9001 KALİTE  YÖNETİM SİSTEMİ (YANİ ISO BELGESİ HANGİ DÜŞÜNCELER ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR) PRENSİPLERİ NELERDİR?

 

ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 için Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar. Kurumun hedeflerinin müşterilerine odaklı olması, o kurumu yücelten önemli bir husustur. Tüm yapılan işlerin müşteriler için değer yaratma kriterine göre değerlendirilmesi kurumun verimli çalışmasına yardımcı olur. Kurumun ürün ve hizmetlerinin cazip olmasını sağlar. Müşteri için değer yaratmayan bir faaliyetin maliyetini müşteriye yüklemeye çalışmak, başarısızlığın ilk adımıdır.

ıso 9001-2000 ve ıso 9001-2008 için Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bir kurumun yönetim kalitesini geliştirmek için liderlik ve amacın tutarlılığı büyük önem taşıyor. En etkili liderlik güç ile elde edilen liderlik değil, insanların gönüllerini ve beyinlerini kazanarak elde edilen liderliktir. Bu nedenle, liderin hem kurum hedefini net olarak ifade edebilmesi, hem de tüm kararlarının bu hedef doğrultusunda olduğunu göstermesi önem taşıyor. Özetle, iyi liderlik için söylem ve eylem birliği gerekmektedir.

tse ıso 9001.2000 ve ıso 9001.2008 için Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar. Performans ilişkin bilgilerin çalışanlarla paylaşılması ve çalışanların hedef doğrultusunda yetkinliklerinin geliştirilmesi ve çalışanların yetkelendirilmesi performansın sürekli olarak gelişmesini sağlar. İşi gönlüyle ve beyniyle sahiplenenler, işin gelişmesinin teminatıdır.

en iso 9001/2000 ve ts ıso 9001/2008 içinProses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir

ts tse ıso 9001-2000 ve iso 9001-2008 için Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

ts tse ıso 9001-2000 kalite belgesi ve iso 9001-2008 belgesi için Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. Kalite arayışı insanlığın daha iyiyi, daha yeniyi aramasını ve sürekli gelişmesini sağlayan bir dürtüdür. İşte bu nedenle, sürekli gelişmeyi yaşam boyu sürecek bir hedef olarak benimsemeliyiz.

tse ıso 9001-2000 belge ve iso 9001-2008 sertifikası için Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır. Yönetim kalitesini geliştirmenin en önemli araçlarından biri de süreçlerle ve verilerle yönetimdir. Müşteri için değer yaratan süreçlerin belirlenmesi, organizasyonun bu süreçler bazında yapılandırılması ve her süreç ile ilgili performans kriterlerinin belirlenerek düzenli olarak ölçülmesi, performansı artırmak için önemli bir motivasyon kaynağı olur. Unutulmamalıdır ki, ölçülmeyen performans iyileştirilemez.

tse ıso 9001-2000 sertifikası ve iso 9001-2008 sertifikası için Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder

 

ESKİ HALİ ISO 9001:2000 YENİ HALİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MADDELERİ NELERDİR?

 

    KAPSAM

    2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR

    3.TERİMLER VE TARİFLER

    4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

    4.1 GENEL ŞARTLAR

    4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

    5.YÖNETİM SORUMLULUĞU

    5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

    5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK

    5.3 KALİTE POLİTİKASI

    5.4 PLANLAMA

    5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

    5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

    6.KAYNAK YÖNETİMİ

    6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

    6.2 İNSAN KAYNAKLARI

    6.3 ALT YAPI

    6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

    7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

    7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

    7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

    7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME

    7.4 SATIN ALMA

    7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI

    7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

    8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

    8.1 GENEL

    8.2 İZLEME VE ÖLÇME

    8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

    8.4 VERİ ANALİZİ

    8.5 İYİLEŞTİRME

 

Önemli!!!!!!

 

Telekominikasyon Tedarikçileri Temmuz 2010 kadar tse iec / iso 27001 bilgi güvenliği belgesi almak zorundalar.Elektronik haberleşme yonetmeliğine göre tedarik edilmesi gereken tse iec / iso 27001 belgesi için zaman kaybetmemeniz duyrulur..İlgili yönetmeliğin 3. bölümünde gerekli açıklama belirtilmiştir.

 

TSE IEC / ISO 27001 BELGESİ NEDİR?

 

ISO 27001 belgesi diye bilen bilgi güvenliği yonetim sistemi belgesi ,günümüzde yaygın olarak kullanılmaya baslanan ve rabet gören bir standart haline gelmiştir .TSE ISO 27001 belgesi mantığı bilginin kontrollü ve güvenli olan bir sistem altyapısı dahilinde yapılandığının göstergesidir ,iso27001 belgesi dediğimiz standart eskiden iso 17799 olarak biliniyordu ancak revizyonlar ile artık son hali olan iso 27001 halini almıştır.ISO 27001 belgesi almak için öncelikle tse iso 27000 standartının şartlarını firmanızda /şirketinizde uygulamanız ,kullanmanız,o sistemi yani bilgi yonetimi sistemi hayata geçirmeniz gerekmetedir bu sürescte size iso 27001 danışmanlık firmaları yardımcı olabilir iec iso 27001 belgesi danışmanlık şirketleri bu standartın şartlarının firmanızda kurgulanması ,uygulanması ,gerekli tse iec iso 27001 egitimleri ve bu süreçlerin sonunda iso 27001 belgelendirme sürecinde size yardımcı olurlar.ISO 27001 belgesi süreci firmanın çalışan sayısına,proseslerine bağlı olaraka 90 gün ile 180 gün arasında tamamlanır.ISO 27001 belgesi de diğer kalite belgeleri gibi 3 yıl süre ile geçerlidir.Bu üç yıllık sürecte iso27001 belgesi devamı için 2 ara denetleme süreci firmaları bekler ,bu iki tse iso 27001 belgesi ara denetlemsininin mantığı firmanın var olup olmadığı,adres,unvan vb değişikliklerle birlikte iec / ıso 27001 belgesi için gerekli uygulamaların yapılığ yapılmadığının kontrolü için sürdürülür.Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime gecebilirsiniz.

 

ISO 13485 BELGESİ ..

 

ISO 13485 belgesi iso 9001 belgesinin medikal sektörü için uyarlanmış halidir.ISO 13485 belgesi alınmasında öncelikle olarak iso 13485 belgesi için referans standart olan iso 13485:2003 standartının alınıp,yorumlanıp ,medikal işi ile ugrasan üretici ,ithalatçı tarafından kendi sistemine kurgulanması gerekmektedir.ISO 13845 belgesi ile firma daha sistematik ,etkin bir şekilde çalışarak sistem bilincinin oluşmasına katkı sağlar.ISO 13485 belgesi ile iso 9001 :2000 veya iso 90012008 belgesi arasındaki en temel fark sterilizasyon farkıdır ,bunun dışında birçok madde ortaktır.Iso 13485 medikal belgesi için iso13485 danışmanlık firmalarından konu ile yardım alabilirsiniz ,bu yardım içeriği iso 13485 temel ,dokumantastayon ,iç denetçi,strelizasyon eğitimleri ,iso 13485 belgesi için dokumantasyon oluşturulması ,uygulanması ,eksikliklerin giderilmesi daha sonra iso 13485 belgesi için belgelendirme kurulusu seçimi (önemlidir iso danışmanlık firmasına sorunuz ,şehrinize yakın belgelendirme kuruluşları daha etkin olabilri maliyetlerler nezlinde mesela sizin medikal firmanı ankara ise ankara da iso belgelendirme kuruluşu ,istanbulda iseni istanbulda kalite belgelendirme kuruluşu secmeniz mantıklı olabilir) denetimin ardından iso 13485 belgesinin alınması süreç tamamlanır.ISO 13485 Belgesi artık SUD taslağına göre bazı ürünleri imal ve ithal eden firmalardan istenmeye başlandı.Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

 

ISO 13485 BELGESİ NE KADAR GEÇERLİDİR

 

ISO 13485 belgesi de diğer iso kalite belgeleri gibi 3 yıllıktır.3 senelik süreç içerisinde 2 kez iso 13485 belgesinin devam edebilmesi için iso denetlemesi yani ara denetimi yapılması gerekmektedir.

 

YENİ SUT YASA TASLAĞI YAYINLANDI ;Buna göre iso 13485 belgesi bazı sektörlerde zorunlu hale geldi.Bu sektörlerde faaliyet gösterenler iso 13485 medikal kalite belgesini 31.12.2010 tarihine kadar SGK ya vermek zorundalar ...ISO 13485 belgesi nedir ? iso 13485:2003 belgesi nasıl alınır? ıso13485 belgesini kim verir ? iso medikal belgesi kaç sünde alınır? bu belgelerin geçerlilik süresi ne kadardır? iso 13485 :2003 belgesi ücreti nedir vb soruların cevabı için müşteri temsilcilerimizi arayabilrisiniz.....

 

Kamu içi kontrol standartları tebliği yayınladı...Belediyeler ,valilikler,mülki yonetimler,üniversersiteler artık iç kontrol standartı tebliğine göre gerekli çalışmalara başlamak kalacak.Kamu mali kontrol yonetimi(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla ) ve ic kontrol kanunu ile kamu iç kontrol standartı tebliğine göre AB uyum süreci gereği altyapı çalışmalarına yeni düzenlemeler ile birlikte daha etkin kontrol sistemlerin oluştrulması için 18 standart ve bu standartlara ilişkin 79 madde genel şartlar seklinde ifade edilmiştir.Kontrolün etkin bir şekilde yürümesi için eylem planı hazırlanması ,kamu eylem planı çercevesinde gerekli çalışmaların kontorllü bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.Kamu iç kontrol nedir?Kamu ic kontrol satndartları tebliği nedir?iç kontrol tebliğinde kamu kurumlarına düşen sorumluluklar nelerdir?Eylem planı nedir?Kamu iç kontrol standartı gereği eylem planı nasıl hazırlanır ?Kamu iç kontrol eylem planı için danışmanlık hizmeti gerekli midir?Eylem planı danışmanlık hizmetleri içeriği nedir? Kamu iç kontrol iç takip için eğitim alıması gerek var mıdır?İç kontrol eylem planı ne kadar sürede hazırlanır? vb konular için müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz..

 

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YONETİM SİSTEMİ

 

Adından anlaşılacağı tse iso 10002 yonetim sistemi temel amacı müşterilerimizi memnun ederek tekrar firmalarımızı,kurumlarımızı tercih edilebilir hale getirebilmektir.Müşteri nasıl memnun edilir,müşteri ne zaman memnun olur?müşteri memnuniyetinin tanımı sizce nedir?Müşteri memnun olmadı zamanlarda nasıl bir yonetim sergilenir,bu stresli ortam nasıl yonetilebilir?bir stres yonetimi mekanızması varmıdır?müşteri memnun olmadığı zamanlarda ne tarz davranışta bulunabilir?ilk adım muhtemelen firmaya,kuruma,şirkete memnuniyetsizliği belirten şikayet sürecidir ,bu süreç iyi yonetimez ise (iso 10002 müşteri yonetimi belgesi temel ortaya cıkış noktası) müşterini kaybı ile sonuçlanabilir.bu yüzden iso 10002 müşteri şikayetleri memnuniyetleri yonetim sistemi günümüzde özümsenmeye ve tercih sebebi olarak rabet edilmeye başlanmıştır.tse 10002 belgesi alamayı düşünen firmalar için danışmanlık ve belgelendirme süreci su sekilde işler; 1- İdeal danışmanlığa iso 10002 belgesi için başvuru(tel,mail,fax vb) 2-ideal danışmanlık müşteri temsilcileri tarafından gerekli görüşmenin yapılması 3-iso 10002 belgesi için fiyat teklifinin teklif isteyen kişi/kurum/firma/şirkete gönderilmesi 4-Teklifin onaylanması ardından danışmanlık hizmeti başlangıcı 5- tse ıso 10002 belgesi için gerekli eğitimlerin verilmesi 5-iso yonetim sistemi standartının yorumlanması ve gerekli dokumantasyon sisteminin kurulması 6 .iso 10002 sistemi hazırlandıktan sonra akreditasyon yetkisi almış belgelendirme kuruluşlarını seçimi (Turkak tan akredite olmuş belgelendirme kuruluşları veya uluslararası alanda yetki almış belgelendirme kuruluşlarını Türkiye temsilcileri vb) 7.ıso 10002 müşteri belgesi denetiminin yapılması ve belgenin alınması ile son bulur..Dataylar için müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.

 

ISO OHSAS 18001 2007 BELGESİ

 

ohsas belgesi işçi sağlığı yonetim sistemi hayata geçirlmesi sonucunda 3. taraf akredite bir belgelendirme kurulusundan denetim sonucunda alınan bir serfikadır.iso ohsas belgesi almak için ilgili 18001 standartının şartlarının firmada/şirkette/kurumda uygulanması ve yasatılması gerekmektedir.Bu iso ohsas belgelendirme denetimi sonucunda standartın şartları yerine getirilmiş ise sözkonusu ohsas kalite belgesi diye alınan iso ohsas 18001 belgesi alınmış olur.Söz konusu belge 3 yıllığına her sene gözetim denetimi yapılması ile geçerlidir.

 

CE Belgesi/CE işareti/CE markası nedir?

 

CE avrupaya uyumluğu ifade eden bir işaret/simgedir,CE avrupa birliğine uyum süreci çercevesinde iç pazarda ve dış pazarda ürünün dolaşabilmesi için zorunlu direktiflere giren ürünlerde bulunması gereken bir markalama / işaretleme sürecidir.Bu işaretleme onucunda o ürünle ilgi yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen belgeye ce belgesi / ce sertifikası / ce belge vb tanımlamalar getirilir.

 

CE belgesi / CE isareti / CE markalaması sürecinde verilecek danışmanlık içeriği?

 

İdeal danışmanlık öncelikle ce işaretlemesi yapılacak ürünle ilgili temel bilgileri ,kullanım amacı,resmi,teknik özellikleri firmadan ister.Sonra gelen bu bilgilere istinaden ce belgesi alınacak ürün direktifler nezlinde değerlendirilir ,ce işaretleme süreci için direktif / direktifler belirlendikten sonra ce sertifikası için bir iş akısı belirlenip,müşteriye iletilir mail yoluyla, ce markalama talep eden firma şirket kurum ce teklifini onayladıktan sonra konu ile ilgili bir danışman ilgili süreçle ilgilenir ve nihai amaç olan ce işareti konması ve sonucunda ce belgesi / sertifikası süreci başarıyla tamamlanmış olur .Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

 

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?

 

Standartın isminden de anlaşıldığı gibi iso 20000 belgesi standartı bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren şirket /firma /kurumların hizmetlerini bir sistem çercevesinde yürütmesini amaçlamaktadır.Bu sistem sistem cercevesinde firma kendi faaliyetlerini etkin olarak yürütmekte ve verimli bir sekilde kontrol etmektedir.iso 20000 belgesi alınması konusunda gerekli standartın şartlarının yerine getirilmesi ve 3.taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan iso 20000 belgelelendirme denetimden başarı ile geçmesi gerekmektedir.

 

iso 20000 nedir? iso 20000 bilgi teknolojileri yonetim sistemi şartları nasıl sağlanır?iso 20000 -1 itil nedir? iso 20000- 1 itil eğitim içeri nelerdir? vb sorularınızın cevapları için bizi arayabilirsiniz.

 

 

2006 Yılından  beri faaliyet gösteren BİLKALİTE DANIŞMANLIK isimli şirket, Firma rehber sitemizde Muhtelif mal ve hizmetler » Danışmanlık hizmetleri kategorisi altında hizmet verdiğini belirterek 07.17. 2013 tarihinde kayıt işlemini gerçekleştirmiştir.
İlgili firmanın çatısı altında 10 çalışanı bulunmaktadır.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 OHSAS 18001 CE BELGESI GARANTI BELGESI TSE BELGESI HIZMET YERI YETERLILIK BELGESI MARKA TESCILI KAPASITE RAPORU BİLKALİTE MERKEZ 02164590652  www.bilkalite.com. ISO 9001:2000 KALITE YÖNETIM SISTEMI ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLIĞI YÖNETIM SISTEMI ISO 27001 BILGI GÜVENLIĞI YÖNETIM SISTEMI OHSAS 18001IŞCI SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNETIM SISTEMI QS 9000 / ISO TS 16949:2002 OTOMOTIV SEKTÖRÜ IÇIN KALITE YÖNETIM SISTEMI ISO 13485 MEDIKAL SEKTÖRÜ IÇIN KALITE YÖNETIM SISTEMI ÜRÜN BELGELENDIRME CE (AVRUPAYA UYUMLULUK) ULUSAL STANDARTLAR TSE TSEK STANDARTLARI GIDA SICIL / ÜRETIM IZIN SERTIFIKASI DIĞER UYGULAMALAR MARKA TESCILI GARANTI BELGESI GOST-R BELGESI SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK KAPASITE RAPORU AYIRMA TOPLAMA ÖN LISANS BELGESI TESIS PLANLAMA / IŞ ETÜDÜ/ 5S / TOPLAM KALITE YÖNETIMI INSAN KAYNAKLARI YÖNETIM SISTEMI KURUMSAL EĞITIMLER YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA IZIN BELGESI TS EN ISO 9001:2000 KALITE YÖNETIM SISTEM BELGESI HIÇ DUYDUNUZ MU? ISO 9000 ISO 9001 BELGESI NASIL ALINIR ISO 9001 DANIŞMANLIK HIZMETI VERENLER ISO BELGESI NEDIR?NEDEN GEREKLIDIR? ISO 9001 BELGELENDIRME SÜRECI NEDIR? ISO 9001 BELGESI IÇIN GEREKLI ŞARTLAR ISO BELGELENDIRME HIZMETI VERENLER ISO BELGESI VEREN ŞIRKETLER ISO BELGESI ANKARA DA ALINABILRI MI? ISO BELGESI DANIŞMANLIK ANKARA DA KIMLER TARAFINDAN YAPILIR? ISO DANIŞMANLIĞI ANKARA DA NASIL YAPILIR ISO EĞITIM SÜRECI NASILDIR ISO 9001 BELGESI AŞAMALARI NELERDIR ISO 9001 BELGESI ALMAK IÇIN NE YAPILMALIDIR ISO 9001:2000 TURKAKLI NE DEMEKTIR ISO BELGESI DANIŞMANLIK SÜRECI NASIL OLUR? ISO 9001:2000 KALITE BELGESI NASIL ALINIR ISO BELGELENDIRME ŞIRKETLERI NASIL BULUNUR ISO 9001:2000 BELGELENDIRME SÜRECI NASILDIR ISO DANIŞMANLIK YAPAN FIRMALARI NASIL BULURUZ ISO 9001:2000 DANIŞMANLIK DANIŞMANLIĞI ISO 9001 BELGESI ALMAK ISO 9001:2000 BELGESI NERDEN ALINIRTS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNE