Harbiye Askeri Müzesiİzlenme Sayısı 12207

Harbiye Askeri Müzesi

harbiye askeri müzesiBugün, Askeri Müze ve Kültür Sitesi olarak kullanılan Harbiye binası ilk olarak 1841 yılında Harp Okulu olarak inşa edilmiştir. Bina, 1853 yılında çıkan bir yangın sonucunda bina tamamen yanmıştır. 1862 yılında tekrar inşa edilen Harbiye binası, 1936 yılına kadar Atatürk’ün de 1899-1905 yılları arasında öğrenim gördüğü bir çok değerli komutan ve subayın yetiştiği Harp Okulu olarak kullanılmıştır.

Harp Okulu’nun 1936 yılında Ankara’ya nakledilmesinin ardından bina 1936-1966 yılları arasında 1. Ordu, 3. Kolordu, Merkez Komutanlığı Karargahları olarak çeşitli askeri birliklere tahsis edilmiştir.

1966 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk’ün de içinde eğitim gördüğü tarihi Harp Okulu binasının, tarihi ve mimari karakterini bozmayacak şekilde restore edilerek modern anlamda bir Askeri Müze haline getirilmesi planlanmıştır. 1985 yılında restorasyon çalışmaları biten bölümler, 10 Şubat 1993 tarihinde ise Kültür Sitesi’nin de dahil olduğu diğer bölümlerle birlikte bugünkü konumuyla Askeri Müze ve Kültür Sitesi olarak hizmete açılmıştır.

harbiye askeri müzesiASKERİ MÜZE’NİN TARİHÇESİ

Koleksiyonların zenginliği ve çeşidi açısından dünyanın en önde gelen müzelerinden birisi olan Askeri Müze’nin kuruluşu modern anlamda olmamakla beraber 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

1453’de İstanbul’un Türkler tarafında fethinden sonra Aya İrini Kilisesi, değerli harp silah, araç ve gereçlerinin toplandığı “Cebehane” olarak düzenlenmiştir. 1726 tarihinde Cebehane’deki tüm malzemeler düzenlenerek “Dar-ül Esliha” adı ile yeni bir kuruluş gerçekleştirilmiştir. Modern anlamda müzeciliğin temeli Tophane Müşiri Damat Ahmet Fethi Paşa’nın gayretleri ile 1846 yılında atılmış ve bu tarih Türk Müzeciliği’nin ve Askeri Müze’nin gerçek anlamda ilk kuruluşu olmuştur. Aya İrini’deki revakların araları camekanlarla kapatılarak, sergileme mekanları haline getirilmiştir. Bu mekanlardan bir bölümünde eski harp silah, araç ve gereçlerinden oluşan koleksiyonlar, diğer bölümlerde ise arkeolojik eser koleksiyonları sergilenmiştir. Ahmet Fethi Paşa’dan sonra Aya İrini’deki bu koleksiyonlar kısa bir süre sonra ilk defa müze adını alarak “Müze-i Hümayun” olarak isimlendirilmiştir.

Müze teşkilatının kurulmasından sonra özellikle arkeolojik eserlerin sayısının artması üzerine bu eserler Çinili Köşk’e taşınmış ve bugünkü İstaharbiye askeri müzesinbul Arkeoloji Müzeleri’nin temeli atılmıştır. Ahmet Muhtar Paşa, silah koleksiyonlarını ilanlar ve resmi yazışmalarla zenginleştirmiştir. Kütüphanesi, sineması, atış poligonu, yayınları, kıyafethanesi ve mehteri ile günümüz çağdaş müzecilik anlayışına uygun nitelikte bir müze oluşturulmuştur.

1940 yılına kadar Aya İrini’deki faaliyetlerini sürdüren Askeri Müze, İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye’ye sıçrayabileceği düşüncesi ile faaliyetlerine bir süre ara vermiştir. Savaş tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra 1949 yılında Maçka Silahhanesi’nde depolanan eserler 1959’dan itibaren Harbiye Mektebi Jimnastikhanesi binasında tekrar segilenmeye başlamıştır. Bu binanın zamanla Askeri Müze koleksiyonları için yetersiz kalması ve çağdaş anlamda gelişime yönelik adımların atılmasına imkân vermemesi üzerine 1966 yılından itibaren restorasyon çalışmaları sürdürülen eski Harbiye binasının Askeri Müze olarak kullanılmasına karar verilmiş ve 10 Şubat 1993 günü yeni bir düzenleme ile ziyarete açılmıştır. Müzecilik faaliyetlerinin yanında dünyanın en eski bandosu olan Mehter de Askeri Müze bünyesinde bulunmaktadır. Yine Askeri Müze’de yerli ve yabancı, sivil, asker her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine açık “Kültür Sitesi” kompleksi de yer almaktadır.

 

HARBİYE ASKERİ MÜZESİ

Adres: Askeri Muze Kultur Sitesi Komutanlığı Harbiye- Şişli/ İstanbul
Telefon: 0 212 2332720
Fax :0 212 2968618

 

HARBİYE ASKERİ MüZESİ


Daha Büyük Görüntüle

Harbiye Askeri Müzesi ile ilgili Yorum Yazın

Adınız : E-Mail Adresiniz :