Haliç Üniversitesiİzlenme Sayısı 2431

Haliç Üniversitesi

halicTarih boyunca İstanbul'un gelişmesine coğrafi konumu kadar, doğal ve çok emin bir liman olan Haliç'te etkin olmuştur. Liman Avrupa yakasını ikiye ayırır.

Yaklaşık 8 km uzunluğunda olup en geniş yeri Boğaz tarafındaki girişidir; dip tarafta iki dere sularını Haliç'e boşaltır. İstanbul'un "Altın Boynuz"u Haliç'in bereketi kadar eşsiz manzarası da İstanbul'u İstanbul yapan ögelerdendir. 

Haliç Üniversitesi

T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almış olan Üniversitemiz 23 Kasım 1998 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

halicÜniversitemizin hızlı büyüme ve gelişimi süreci içersinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi,2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi ve 9.07.2007 tarih 2007/12481 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Sağlık Bilimleri Yüksek okulu kurulmuştur.
09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 04.08.2007 tarih ve 26300 sayılı Resmi Gazetede yayılanmış bulunan T.C. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun kuruluşu Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmüş olup, 2007 yılı ÖSS Ek kontenjanıyla öğrenci alınmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Son olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.05.2008 tarihli kararıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitime açılarak 2008-2009 eğitim - öğretim döneminden itibaren bu okulumuzda eğitime başlanılmıştır. T.C. Haliç Üniversitesi 2008/2009 Eğitim-öğretim yılı itibariyle (4066) lisans, (494) lisansüstü öğrencisi olmak üzere toplam 4560 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Dünyanın en saygın üniversitelerinde olduğu gibi, Haliç Üniversitesi’nin temel hedefleri, ileri düzeyde bilimsel araştırma yapmak, eğitim-öğretim hizmeti vermek, öğretim elemanı yetiştirmek ve bilimsel kazanımları toplumun yararına sunmaktır.

Neden Haliç Üniversitesi?
halHaliç Üniversitesi, öğrencilerinin bilim ve teknolojiyi bilen ve kullanan uzmanlar olarak yetişmesi için “eğitimde çağdaş kalite” prensibini hedefleyen bir üniversitedir.

Haliç Üniversitesi kurulduğu günden bu yana, örgün öğretimin yanı sıra, öğrencilerinin 21. Yüzyılın ve hızla küreselleşen dünyanın dinamiklerine uygun pratik ve güncel bilgilerle donatılması ve ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek entelektüel ve profesyonel yeteneklere sahip uzmanlar olarak yetişmesi amacıyla üniversite ile iş hayatı ilişkilerinin ön planda tutulmasını hedeflemektedir.

Haliç Üniversitesi’nin tüm programları, çağın yenilik ve işleyiş dinamikleri takip edilerek ve uluslararası platformda rekabet edebilecek mesleki bilgi ve donanıma sahip kaliteli insan gücü yetiştirme prensibi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu paralelde, Haliç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans bölümleri dolayısıyla meslek dalları, dünya çapında rekabeti şekillendiren meslek grupları arasında yer almaktadır.

Uluslararası Akademik Ve Profesyonel Deneyime Sahip Seçkin Eğitim-Öğretim Kadrosu

Haliç Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu en öncelikli avantaj, Türkiye ve dünyanın en saygın üniversitelerinden öğretim kadrosuna katılan seçkin ve fark yaratan akademisyenlerdir. Haliç Üniversitesi, öğretim kadrosunu, konularında uzman, güncel ve dünyaya açık, deneyimli, vizyoner, gençleri iş hayatının dinamiklerine gerek teorik, gerek pratik uygulamalarla hazırlayan, ayrıca öğrencilere “araştırmayı, düşünmeyi, yaratmayı ve öğrenmeyi öğreten” akademisyenlerden oluşturmaya özen göstermektedir.

Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı: 8.4

Haliç Üniversitesi’nde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 8.4’dür; bu mükemmel oran, öğretim elemanlarının öğrencilerle daha yakından ve birebir ilgilenmelerini mümkün kılmakta ayrıca öğrencilerin ders içi yoğunlaşma ve performansına pozitif etki yapmaktadır.

Mükemmel Öğretim Üyesi – Öğrenci İletişimi

Haliç Üniversitesi öğretim üyeleri öğrencileriyle, “Öğrenci Odaklı Üniversite” üzerine kurulu ve Üniversitenin kurumsal kültürü ile özdeşleşen bir diyalog sistemi çerçevesinde iletişim kurmaktadır. Bu sistem, öğretim elemanlarına getirilen zorunlu görüşme saatleri ve yöneticilere verilen özel görevlerle en üst düzeyde fonksiyon kazanmaktadır.

Öğrencileri, eğitim-öğretim sistemi içine büyük başarıyla çeken ve öğrenci başarısını olumlu etkileyen, sevgi, saygı ve üretime endeksli bu sıcak aile atmosferi Haliç Üniversitesi’nin temel özeliklerinden biridir.

Güncel, Girişimci Ve Sosyal Bir Dünya İnsanı Yetiştirme Hedefi

Haliç Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana “eğitimde çağdaş kalite” prensibi hedefinden asla taviz vermeden öğrencilerinin teorik öğretimin yanı sıra hızla değişen ülke ve dünya gündemine adapte olmalarını mümkün kılacak güncel ve pratik bilgilerle donatılması, iş hayatının dinamikleriyle tanışması ve sosyal yönü kuvvetli dünya bireyleri olarak yetişmesini hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, Haliç Üniversitesi, çeşitli meslek grupları ve iş dünyası ile işbirliği kurmaya önem vermektedir. Ayrıca, Haliç Üniversitesi, mezuniyet sonrası öğrencilerinin sadece uzmanlaştıkları mesleki konuları iyi bilen profesyoneller olarak değil, aynı zamanda toplum, ülke ve dünya gerçeklerini tanıyan, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, katılımcı, analitik düşünme yeteneğine sahip, üretken, özgüvenli ve olgun bireyler olarak hayata atılmalarını amaçlamaktadır.

İstanbul'un en merkezi semtlerinden Mecidiyeköy, Şişhane, Şişli Bomonti ve Okmeydanı’daki dört kampusta hizmet veren Haliç Üniversitesi, şehrin önemli ulaşım ve taşımacılık arterlerinin kesişme noktasına yürüme mesafesindeki ideal konumuyla öğrenciler için büyük avantaj sağlamakta, kent üniversitesi olma özelliğiyle de, öğrencilerinin, ders dışı zamanlarda tarih, ve kültür ve sanat kenti İstanbul'un sayısız etkinliklerinden faydalanmalarını ayrıca, sosyal, kültürel, sportif ve diğer faaliyetlerle kendilerini geliştirmelerini mümkün kılmaktadır.  

İSTANBUL'DAKİ TÜM ÖZEL ÜNİVERSİTELER

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FULYA

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ OKMEYDANI

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BOMONTİ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞHANE

Haliç Üniversitesi ile ilgili Yorum Yazın

Adınız : E-Mail Adresiniz :